Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Józef Świerc
ur. w 1961 roku w m. Świerklaniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Pan Andrzej Świerc był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faser” w Tarnowskich Górach. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego wszedł w skład konspiracyjnych struktur „Solidarności”, zajmując się głównie kolportażem nielegalnych druków i ulotek na terenie Tarnowskich Gór i okolic. 
W dniu 12 V 1982 r., w związku z prowadzeniem wyżej wymienionej działalności opozycyjnej, został tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dniu 16 VII 1982 r. Pan Andrzej Świerc został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu kary na okres 5 lat oraz karę grzywny i dozór kuratora. Sąd zaliczył na poczet zaliczonej grzywny areszt tymczasowy od dnia 12 V do 16 VII 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN