Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Golonka Ryszard

Ryszard Zbigniew Golonka

ur. w 1954 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Hucie Stalowa Wola. Z tego powodu objęty został kontrolą operacyjną w ramach sprawy obiektowej krypt. „Hutnik”. W okresie stanu wojennego działał na rzecz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Z powodu tej działalności w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Poddawany był nękającym przesłuchaniom prowadzonym przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB. Ryszard Golonka i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • http://13grudnia81.pl/sw/form/r24347832037049,Golonka.html