Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczmarek Mieczysław

Mieczysław Kazimierz Kaczmarek

ur. w 1942 roku w m. Łuszczanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego Komitetu Zakładowego przy Swarzędzkich Fabrykach Mebli i przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” dla Miasta i Gminy Swarzędz. Był znany na terenie miasta i zakładu pracy z wystąpień wymierzonych przeciwko władzom politycznym i administracyjnym. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Od 13 grudnia 1981 r. do 5 lipca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną, utrzymując ścisłe kontakty z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”, angażując się w kolportaż podziemnych wydawnictw („Obserwator Wielkopolski”, kalendarze Solidarności Walczącej) i zbiórki pieniędzy na rzecz podziemia i więzionych osób.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN