Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śmigowski Krzysztof

Krzysztof Śmigowski

ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
Krzysztof Śmigowski, nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych w Świdniku, został zatrzymany w nocy 15 czerwca 1984 r., podczas rozklejania w Świdniku ulotek nawołujących do bojkotu wyborów. Ulotki były sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego i Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Krzysztof Śmigowski został objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie, w ramach którego 16.06.1984 r. zastosowano wobec niego areszt tymczasowy. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie, zwolniony 24.07.1984 roku, na podstawie amnestii. Po zwolnieniu z aresztu nadal utrzymywał kontakty z osobami zaangażowanymi w działalność opozycyjną ze Świdnika i Lublina, m.in. z represjonowaną nauczycielką lubelską Janiną Szymajdą. Był także uczestnikiem uroczystości rocznicowych i religijno-patriotycznych w Świdniku i innych miejscowościach w regionie lubelskim. Z powodu swej działalności był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie przez SB, a w latach 1985-1989 pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela i nauczania historii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów