Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zenon Witkowski
ur. w 1949 roku w m. Parzeń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

W okresie od 13 kwietnia 1983 r. do 25 lipca 1983 r. był tymczasowo aresztowany w Zakładzie Karnym w Płocku w związku z zarzutami, że w okresie od 1982 r. do kwietnia 1983 r. był członkiem zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”, sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał poprzez ulotki „szkodliwe treści” dotyczące PRL-u. Był objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w okresie od września 1983 r. do kwietnia 1986 r. wydanym przez Wydział V WUSW w Płocku. Przez kolejne lata pozostawał pod kontrolą operacyjną SB w związku z podejrzeniem o działalność w nielegalnych strukturach związkowych, kolportaż ulotek oraz utrzymywanie ścisłych kontaktów z działaczami płockiego podziemia.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN