Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Winiarski Piotr

Piotr Jerzy Winiarski

ur. w 1957 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Piotr Winiarski był zaangażowany w działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” Toruniu w latach 1982-1989.
Od 1982 r. należał do grupy osób wspomagających działalność opozycyjną pracowników Zakładów „Metron” w Toruniu, tzw. nieformalnej „grupy metronowskiej”, zajmującej się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie zakładu pracy i poza nim oraz biorącej udział w wydawaniu przez struktury regionalne ulotek, plakatów, kart świątecznych.
W latach 1983-1989 uczestniczył w drukowaniu i składaniu książek oraz innych pozycji wydawniczych dla podziemnego wydawnictwa „Kwadrat” w Toruniu. Prace te wykonywał w zakonspirowanych gospodarstwach rolnych w miejscowościach Toporzysko i Grębocin w okolicach Torunia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003