Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazur Roman

Roman Mazur

ur. w 1949 roku w m. Humniska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018
Biogram
Pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini. Członek NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. inicjator zebrania załogi kopalni domagającej się uwolnienia internowanego przewodniczącego kopalnianej Komisji Zakładowej związku. W związku z powyższym w dniu 5 stycznia 1982 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu – Zdroju, Kokotku oraz Uhercach. Zwolniony w dniu 24 lipca 1982 r. 
Ponownie internowany w dniu 3 września 1982 r. w związku z demonstracyjnym noszeniem znaczka „Solidarności” przepasanego kirem. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Ponownie zwolniony w dniu 29 listopada 1982 r.
W trakcie pobytu w ośrodku internowania zwolniony z pracy w kopalni. Dwukrotnie oddalano jego odwołanie w tej sprawie. Wobec niepodjęcia pracy innym, wskazanym przez władze miejscu pracy, w dniu 8 maja 1984 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie za uchylanie się od pracy na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności oraz pracę na cele społeczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej