Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Frątczak

ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 548/2016
Biogram
Krzysztof Frątczak w sierpniu 1980 r. brał udział w strajku okupacyjnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po 13.12.1981 r. organizował konspiracyjne struktury związkowe w zajezdni Nowe Sady oraz hurtowy kolportaż wydawnictw podziemnych w MPK i innych łódzkich zakładach pracy. Od 1985 r. koordynował prace Tajnej Komisji Zakładowej w MPK, kierował wydawnictwem „Pantograf”, był współautorem i wydawcą broszury „Wspomnienie tamtych dni” (1986). W latach 1987-1990 wydawał pismo zakładowe „Między Przystankami”. Od 1987 r. do 1989 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W 1989 r. zainicjował powstanie struktur poziomych „Solidarności” w regionie łódzkim.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN