Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławomir Sowa

ur. w 1962 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Sławomir Sowa jako student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach należał do aktywnych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadził szereg działań zagrożonych odpowiedzialnością karną  na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. 
Pan Sławomir Sowa prowadził kolportaż ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”, rozpowszechniał biuletyny oraz literaturę bezdebitową m. in. „Folwark zwierzęcy”, „Rok 1984” na terenie Uniwersytetu Śląskiego, wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz na terenie domów studenckich w Katowicach. 
W dniu 30 IV 1985 r. dokonał zniszczenia plakatów 1 majowych na terenie miasteczka studenckiego w Katowicach Ligocie, za co decyzją Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej został ukarany upomnieniem i naganą. 
Z uwagi na działalność w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Sławomir Sowa na przestrzeni 1985-1989 był objęty inwigilacją szczególną, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach: „Syndrom” oraz „Kursant”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN