Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Seweryn Kamiński

ur. w 1956 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Dariusz Kamiński będąc uczniem Szkoły Podstawowej w Szczecinie, 17.12.1970 r. został postrzelony przez pacyfikujących szczecińską manifestację grudniową funkcjonariuszy milicji i żołnierzy LWP. Obrażenia Dariusza Kamińskiego - rana postrzałowa klatki piersiowej po stronie prawej, częściowe uszkodzenie splotu barkowego prawego, złamanie żebra III po stronie prawej, krwiak płuca prawego - zostały zakwalifikowane do ciężkich uszkodzeń ciała.
Dnia 4.05.1982 r. p. Dariusz Kamiński został zatrzymany w areszcie garnizonowym Wojska Polskiego w Szczecinie za czynny udział w manifestacji ulicznej. Za ten czyn został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny w wysokości 1.100 zł.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Paziewski, Grudzień 1970 r. w Szczecinie, Szczecin 2013
    • A. Strokowski, Lista ofiar. Grudzień 1970 r. w Szczecinie, Szczecin 2009
    • J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012