Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tyczyński Grzegorz

Grzegorz Tyczyński

ur. w 1968 roku w m. Golub-Dobrzyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Grzegorz Tyczyński  był zanagażowany w działalność opozycyjną w ramach toruńskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój" w latach 1987-1989. Brał udział w organizowanych przez WiP akcjach ulotkowych, uczestniczył w kolportażu pism niezależnych oraz redagował wydawane w 1989 r. pismo „Impuls”.
Brał również udział w składaniu książek dla podziemnego wydawnictwa „Kwadrat”.
W dniach 17 marca i 4 kwietnia 1989 r. uczestniczył w akcjach ulicznej sprzedaży bezdebitowych wydawnictw w centrum Torunia. Dnia 6 kwietnia 1989 r. wziął udział w manifestacji Konfederacji Polski Niepodległej na ulicach Torunia.
Pod koniec maja 1989 r. był jednym z uczestników akcji plakatowania ulic Torunia przez wyborami czerwcowymi.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003