Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janowicz Witold

Witold Robert Janowicz

ur. w 1964 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Witold Janowicz w wieku 16 lat - jako uczeń technikum - rozpoczął swoją aktywną działalność opozycyjną. W maju 1981 r. dokonał zniszczenia pomnika Armii Czerwonej w Kędzierzynie-Koźlu poprzez zrzucenie gwiazdy ze szczytu pomnika. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w akcji rozpowszechniania nielegalnych ulotek na terenie Gliwic, sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” i Konfederację Polski Niepodległej. W rezultacie tych działań został w dniu 20.12.1981 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Gliwicach, w którym przebywał do czasu wydania wyroku. W dniu 11.01.1982 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy          w Katowicach skazał Pana Witolda Janowicza na karę 1 roku i 3 miesiący pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 
W dniu 31.08.1982 r. został ponownie aresztowany pod zarzutem dokonania czynnej napaści na funkcjonariuszy MO podczas nielegalnej manifestacji w Gliwicach i umieszczony w areszcie śledczym w Gliwicach. Tymczasowe aresztowanie uchylono w dniu 30.11.1982 r. przy jednoczesnym zastosowaniu innego środka zapobiegawczego w postaci dozoru milicyjnego. W lipcu 1983 r. postępowanie karne wobec Pana Witolda Janowicza zsotało umorzone na mocy amnestii. 
W latach 1987-1989 Pan Witold Janowicz zajmował się kolportażem prasy podziemnej i angażował się w akcje ulotkowe, przez co był prewencyjnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN