Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Mieczysław Prucnal

ur. w 1943 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Maszyn Rolniczych "Agromet" w Lublinie i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w Komisji Wydziałowej. Uczestniczył m.in. w spotkaniu przedstawicieli zakładów pracy w dn. 10.09.1980 r., na którym powołano Międzyzakładowy Środkowo-Wschodni Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych z siedzibą w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zbierał składki na pomoc rodzinom osób internowanych. Od lutego 1982 r. zaangażował się w kolportaż wydawnictw solidarnościowych oraz w akcje rozklejania ulotek. W dn. 19.10.1982 r. w mieszkaniu Henryka Prucnala została przeprowadzona rewizja, a on sam został w tym dniu zatrzymany. Prokuratura Rejonowa dla m. Lublin wydała w dn. 20.10.1982 r. postanowienie o wszczęciu śledztwa. Postępowanie prowadzono w trybie doraźnym i w dn. 21.10.1982 r. wydano postanowienie o przedstawienie zarzutów Henrykowi Prucnalowi oraz o jego tymczasowym aresztowaniu, w wyniku czego został osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. W dn. 28.12.1982 r. wydany został akt oskarżenia wobec niego. Pobyt w areszcie negatywnie wpłynął na stan zdrowia Henryka Prucnala, na skutek czego od 21.02.1983 r. skierowano go na obserwację w szpitalu. Sąd Rejonowy w Lublinie w dn. 13.06.1983 r. wydał postanowienie o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Henryka Prucnala, a 28.07.1983 r. umorzył postępowanie karne w stosunku do niego na zasadzie zastosowania amnestii. Pomimo doznanych represji Henryk Prucnal nie zaprzestał prowadzenia antykomunistycznej działalności. 2.07.1984 r. został ponownie zatrzymany, podczas przenoszenia informatorów wydanych przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność”. Wydano postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu i nakaz przyjęcia do Aresztu Śledczego w Lublinie. W dn. 26.07.1984 r. wydano nakaz zwolnienia i postanowienie o uchyleniu aresztu tymczasowego wobec Pana Henryka Prucnala, ze względu na ustawę o amnestii z dn. 21.07.1984 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej