Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Obiegło Dariusz

Dariusz Sławomir Obiegło

ur. w 1969 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
           Dariusz Obiegło w latach 1986-1989 był członkiem działającej w Gorzowie Wielkopolskim podziemnej organizacji „Ruch Młodzieży Niezależnej”. W tym czasie działał też w Związku Harcerstwa Polskiego, jako zastępowy. Zajmował się kolportażem czasopism drugoobiegowych, w tym m.in. „Szańca” wśród harcerzy i młodzieży Gorzowa Wlkp., organizował akcje ulotkowe i plakatowe. W związku z tymi działaniami był zatrzymywany i osadzany w areszcie na 48 godzin. Uczestniczył również w pochodach i marszach protestacyjnych, kontestujących ówczesny ustrój polityczny oraz brał aktywny udział w ruchu pielgrzymkowym Ziemi Zielonogórskiej.
 W 1988 r. odmówił służby wojskowej, za co był wielokrotnie przesłuchiwany i zastraszany. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków