Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gacek  Tadeusz

Tadeusz Gacek

ur. w 1949 roku w m. Niebieszczany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Tadeusz Gacek (1949-2020) był pracownikiem Spółdzielni Remontowo-Budowlanej w Sanoku. W stanie wojennym był kolporterem nielegalnej prasy związkowej. Z tego tytułu był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. W jego miejscu zamieszkania oraz w zakładzie pracy przeprowadzano również rewizje. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został powołany na przeszkolenie rezerwy w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Celem operacji było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 listopada 1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, którego władze się obawiały.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN