Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ungier Grzegorz
Grzegorz Józef Ungier
ur. w 1941 roku w m. Skarżysko-Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013

Biogram

Grzegorz Ungier pracował w Rafinerii Gdańskiej i był wiceprzewodniczącym tamtejszej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w strajku w sierpniu 1980 r. Z powodu działalności opozycyjnej został internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 135/81 z dnia 12 grudnia 1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Z internowania został zwolniony 14 lipca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN