Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosturowski Zdzisław

Zdzisław Kosturowski

ur. w 1944 roku w m. Chorostków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Zdzisław Kosturowski prowadził działalność opozycyjną w różnych okresach lat 70. i 80. Był organizatorem strajków i akcji opozycji oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
Podczas wydarzeń grudniowych 1970 roku wziął udział w strajku okupacyjnym w Zakładach Chemicznych Police i został przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Po zakończeniu strajku był przesłuchiwany i zastraszany przez Służbę Bezpieczeństwa, wobec czego na początku 1971 roku musiał odejść z pracy.
Dnia 12.11.1972 r. został zatrzymany za wygłaszanie wypowiedzi nieprzychylnych władzy. Wyrokiem Sądu Powiatowego z dnia 14.11.1972 r. został skazany na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat, nałożono karę grzywny, koszty postępowania oraz dozór kuratora.
Pomimo zastosowanych represji oraz inwigilacji, nie zaprzestał działalności opozycyjnej i w czerwcu 1976 roku współorganizował strajk w Fabryce Maszyn Budowlanych ,,Famabud’’ w Szczecinie. Współpracował także z opozycją działającą na terenie Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście i brał udział w akcjach kolportażowych. W sierpniu 1980 roku wstąpił do NSZZ ,,Solidarność’’, jednocześnie zorganizował kolejny strajk w FMB ,,Famabud’’ połączony z akcją protestacyjną.
W związku z działalnością opozycyjną był pod obserwacją szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa. W październiku 1981 roku wyjechał do RFN, w 1985 roku wyemigrował na stałe do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków