Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dmochowska Maria

Maria Dmochowska

ur. w 1930 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 498/2015
Biogram
W czasie II wojny światowej była członkiem Szarych Szeregów. W 1955 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, w 1967 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych i objęła stanowisko asystenta na tej uczelni. W czasie kryzysu politycznego w latach 1967-1968 występowała w obronie współpracowników pochodzenia żydowskiego i z tego powodu w 1968 r. została usunięta z Akademii Medycznej. W tym samym roku podjęła pracę w Poradni Chorób Krwi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. M. Kopernika w Łodzi. 
W drugiej połowie lat 70. współpracowała z Komitetem Obrony Robotników i KSS „KOR", m.in. kolportowała wydawnictwa tych organizacji. 
We wrześniu 1980 r. została członkiem NSZZ „Solidarność” w WSZ im. M. Kopernika w Łodzi, przewodniczącą Sekcji Zdrowia NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, a w październiku 1980 r. członkiem Prezydium MKZ Ziemi Łódzkiej. Jesienią 1981 r. uczestniczyła w I Walnym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. została internowana. Przebywała w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy, Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Gołdapi. Z internowania zwolniona została 29 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy Kościele oo. Jezuitów w Łodzi, od 1984 r. z RKW Ziemi Łódzkiej. Była autorką artykułów zamieszczanych w „Zeszytach Niezależnej Myśli Lekarskiej”- piśmie Społecznej Komisji Zdrowia, ukazującym się w latach 1984-90. W 1989 r. była członkiem KO NSZZ „Solidarność” w Łodzi i z tej listy 4 czerwca 1989 r. została wybrana posłanką do Sejmu kontraktowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej