Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Waśniewski Tadeusz

Tadeusz Waśniewski

ur. w 1936 roku w m. Goniądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
Działalność opozycyjną w strukturach NSZZ „Solidarność” rozpoczął we wrześniu 1980 r. Pełnił następujące funkcje: przewodniczącego Uczelnianego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” Politechniki Białostockiej, członka Prezydium Komisji Zakładowej (od października 1980 r.) oraz Prezydium MKZ „Solidarność” Regionu Białystok, delegata na I Walny Zjazd Delegatów, członka Zarządu Regionu, delegata na I Krajowy Zjazd Delegatów. 
Internowany od 13 grudnia 1981 do 30 marca 1982 r. Był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, a następnie w Suwałkach. 
W następnych latach angażował się w różne formy oporu wobec systemu komunistycznego, m.in. brał udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw, uczestniczył w akcji zbierania podpisów w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. W 1985 r. podpisał apel w sprawie bojkotu wyborów do Sejmu PRL. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
  • K. Sychowicz, Działania władz i aparatu bezpieczeństwa wobec środowiska naukowego uczelni białostockich w latach 1980–1989, w: Naukowcy władzy, władza naukowcom, pod red. P. Franaszka, Warszawa, 2010
  • Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce, pod red. T. Danileckiego, Białystok 2005
  • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980–2005, Białystok 2005
  • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013