Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Henryk Fritz

ur. w 1966 roku w m. Mikołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Pan Roman Fritz był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach w okresie od 1987 r. do 1989 r. Był jednym z organizatorów struktur podziemnych NZS na uczelni a także wchodził w skład Tymczasowego Zarządu NSZ Politechniki Śląskiej, utworzonego w listopadzie 1988 r. Z kolei w marcu 1989 r. wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego NZS Politechniki Śląskiej. 
Pan Roman Fritz zajmował się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu. Brał aktywny udział w demonstracjach antykomunistycznych a także był jednym z organizatorów strajku na Politechnice Śląskiej w maju 1989 r. 
Ponadto w kwietniu i maju 1989 r. był jednym z delegatów na IV Zjeździe NZS, który odbył się we Wrocławiu i Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji: