Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Banasik Waldemar

Waldemar Banasik

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Waldemar Banasik był pracownikiem Stoczni Północnej w Gdańsku, członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1979-1981 był kierownikiem Zakładowego Klubu Kultury „Lastadia”, organizatorem imprez kulturalnych w obszarze wolnego słowa, na które zapraszano artystów niepokornych i niezależnych od ówczesnej władzy oraz organizatorem spotkań ze opozycjonistami. W sierpniu 1981 r. był dyrektorem organizacyjnym I Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki” w Hali Olivia w Gdańsku. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego działał w Duszpasterskim Ośrodku Rozpowszechniania i Dokumentacji Video u księży Pallotynów, gdzie organizował m.in. nielegalne projekcje filmowe. 
W latach 1982 – 1984 zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw „Prześwit” i „Nowa” głównie w środowiskach stoczniowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN