Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Kołaczyński

ur. w 1965 roku w m. Świdnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego pan Leszek Kołaczyński zaangażował się w działalność opozycyjną. Prowadził ją w latach 1981-1987. Kolportował ulotki oraz uczestniczył w manifestacjach. 1 maja 1983 r. w Świdnicy brał udział w manifestacji, podczas której niósł transparent z napisem „Solidarność Walcząca”. Z tego powodu został skreślony z listy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń i objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy, które zostało umorzone 31 sierpnia 1983 r. na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów