Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Marian Noga

ur. w 1949 roku w m. Jelenia Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
W 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Destylacji Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. W dniach 14-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w zakładzie pracy, który był protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Z tego powodu 15 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, z którego został zwolniony 18 stycznia 1982 r. 
5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 1636 w Chełmnie nad Wisłą, z których został zwolniony 2 lutego 1983 r. Szkolenie rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miało również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej