Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Świstak

ur. w 1948 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Działalność w NSZZ „Solidarność” rozpoczął we wrześniu 1980 r. w czasie strajku w Hucie Szkła Gospodarczego „Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie został członkiem Komitetu Zakładowego w Hucie i Zarządu Regionalnego „Solidarności” Ziemi Piotrkowskiej. W ramach akcji kryptonim „Jodła” 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Sieradzu, a następnie w Łowiczu, gdzie przebywał do dnia 18 lutego 1982 r. 
We wrześniu 1982 r. był podejrzany o kolportaż ulotki o treści antypaństwowej na terenie zakładu pracy. Od 1 lipca 1984 r. należał do nieformalnej grupy działaczy NSZZ „Solidarność”, skupionych wokół kościoła oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie w dniu 4 listopada 1984 r. został wybrany członkiem 12 osobowego Komitetu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1985 r. prowadził działalność związkową w ramach Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” województwa piotrkowskiego. W 1988 r. zainicjował powołanie Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w HSG „Hortensja”, a od 7 lutego 1989 r. był członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Związku. W latach 1980-1989 podlegał kontroli operacyjnej SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN