Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łozicki Andrzej
Andrzej Zygmunt Łozicki
ur. w 1956 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Andrzej Zygmunt Łozicki był członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Uczestniczył w kontrmanifestacji zorganizowanej w Święto Pracy 1 maja 1983 r. Rozpoczęła się ona w Gdańsku w pobliżu kościoła św. Brygidy, następnie udała się pod dom Lecha Wałęsy w dzielnicy Zaspa. Podczas pacyfikacji manifestacji został zatrzymany i osadzony w Gdańskim Areszcie Śledczym. Po kilkumiesięcznym postępowaniu 26 lipca 1983 r. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku na mocy ustawy o amnestii zwolniła Pana Andrzeja Zygmunta Łozickiego z aresztu, a postępowanie umorzono 4 sierpnia 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej