Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drewniak Ryszard

Ryszard Władysław Drewniak

ur. w 1952 roku w m. Micharzewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Ryszard Władysław Drewniak w latach 1979-1981 był zatrudniony w Kombinacie PGR Banie – Lubanowo. W dniach 26-28.08.1980 r. brał udział w strajku w KPGR. Od września 1980 r. należał do „Solidarności”. Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego w KPGR, a od 1981 r. przewodniczącym Sekcji Rolnej w Zarządzie Regionu Pomorze Zachodnie. 
W dniach 13-14.12.1981 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Wchodził w skład Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 
W dniu 15.12.1981 r. został aresztowany i przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Szczecinie, a następnie w Inowrocławiu i Bydgoszczy. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 04.03.1982 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywał w Zakładach Karnych w Koronowie i Potulicach. W marcu 1983 r. został zwolniony na półroczną przerwę zdrowotną, a w lipcu 1983 r. zwolniony na mocy amnestii. 
Po opuszczeniu Zakładu Karnego zajmował się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu. W 1984 r. wyemigrował do Szwecji, skąd organizował pomoc finansową, lekarstwa i materiały drukarskie na rzecz podziemnej „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej