Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rakocz Anna

Anna Jadwiga Rakocz

ur. w 1951 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Anna Rakocz organizowała w 1980 r. struktury związkowe NSZZ „Solidarność” w Fabryce Papieru w Częstochowie, pełniła funkcję przewodniczącej powstałej tam Komisji Zakładowej. Uczestniczyła w 8-dniowym strajku delegatów Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego zorganizowanego w Klubie „Ikar”. Jako pracownik  Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie w dniu 13 XII 1981 r. została internowana na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Częstochowie za „nawoływanie do strajków”. Została osadzona w Zakładzie Karnym w Lublińcu. Przebywała również w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku oraz w  Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Z internowania została zwolniona decyzją z dnia 6 III 1982 r. 
Ponownie została internowana w dniu 1 V 1982 r. za złożenie wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza w Częstochowie ozdobionych szarfą z napisem „Solidarność żyje”. Przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach do czasu uchylenia internowania w dniu 7 VII 1982 r. 
Po wyjściu na wolność Pani Anna Rakocz nie zaprzestała prowadzenia działalności opozycyjnej, aktywnie działała w lokalnych strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego.  W związku z czym była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa PRL na przestrzeni lat 1982-1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN