Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kotlińska Małgorzata

Małgorzata Kotlińska

ur. w 1963 roku w m. Przeworsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Małgorzata Kotlińska (inne używane nazwiska: Sołek, Lasek, Wójcik) (1963-2019) w latach 1983-1989 współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W ramach działalności opozycyjnej od połowy 1986 r. przepisywała matryce biuletynu „Solidarność Trwa”, którego redaktorem był Marek Wójcik członek RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Kolportowała prasę podziemną i ulotki. Wielokrotnie brała udział w mszach za Ojczyznę oraz niezależnych uroczystościach patriotyczno-religijnych. Wspólnie z Markiem Wójcikiem sprawowała nadzór nad porządkowaniem miejsca wokół krzyża misyjnego przy kościele farnym w Rzeszowie, na którym umieszczono zdjęcie ks. Jerzego Popiełuszki. Aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie. Utrzymywała aktywny kontakt  z działaczami nielegalnych grup konspiracyjnych działających na terenie woj. rzeszowskiego. Z powodu swojej działalności była inwigilowana, kontrolowana, wielokrotnie w mieszkaniu, które zajmowała wspólnie z Markiem Wójcikiem przeprowadzano rewizje. Ponadto funkcjonariusze SB odbyli rozmowę ostrzegawczą z jej rodzicami zamieszkałymi w Przeworsku. W 1987 r. została objęta postępowaniem kolegium do spraw wykroczeń pod zarzutem podjęcia działalności zmierzającej do wywołania niepokoju publicznego, polegającego na gromadzeniu w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. W 1988 r. Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Rzeszowa umorzyło sprawę z powodu przedawnienia, orzekając równocześnie przepadek nielegalnych wydawnictw.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN