Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Skibiński

ur. w 1923 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 452/2013
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” PKP w Kutnie. W okresie od 19 stycznia 1981 r. do 18 kwietnia 1983 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Na przełomie lat 1984/1985 uczestniczył w działaniach konspiracyjnych, jako członek kilkuosobowej grupy posiadającej powielacz do produkcji ulotek. Z jego inicjatywy 26 listopada 1986 r. powstała Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, w której objął funkcję skarbnika. Celem komisji była odbudowa zlikwidowanych 13 grudnia 1981 r. zakładowych struktur NSZZ „Solidarność” i skupienie ich w jednej regionalnej organizacji. Był przedstawicielem Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, która powstała 9 lutego 1989 r., następnie dnia 17 kwietnia 1989 r. wszedł w skład Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Płocku. Był również inicjatorem utworzenia Komitetu Obywatelskiego w Kutnie. Funkcję skarbnika w RKW pełnił do sierpnia 1989 r., a jego odwołanie ostatecznie doprowadziło do utrwalenia podziałów w lokalnym środowisku solidarnościowym. W dniu 9 września 1989 r. wraz z częścią działaczy kutnowskiego podziemia utworzył Obywatelski Ruch Samorządności Terytorialnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej