Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skóra Danuta

Danuta Zofia Skóra

ur. w 1957 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Jako studentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczka „czarnego marszu” podczas juwenaliów w 1977 r. po śmierci Stanisława Pyjasa. Czynna w krakowskim Studenckim Komitecie Solidarności (jako rzecznik). Zaangażowana w redagowanie pisma SKS „Sygnał”, biorąca udział w druku wydawnictw w ramach Krakowskiej Oficyny Studentów, kolporterka druków drugoobiegowych, organizatorka spotkań i wykładów. Współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników.
Od 1980 r. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Podjąwszy pracę w Szkole Podstawowej nr 123 w Krakowie zainicjowała powołanie struktur NSZZ „Solidarność”. Przewodnicząca Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zwolniona z pracy (ponownie zatrudniona na mocy orzeczenia sądowego). Zaangażowana w organizację pomocy dla osób represjonowanych. Kolporterka wydawnictw podziemnych.  
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN