Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Teresa Orlikowska

ur. w 1959 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Była jedną z uczestniczek tzw. „strajku o krzyże” w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie, który miał miejsce w okresie od 3 grudnia 1984 r. do 16 grudnia 1984 r. Należała do grupy 21 osób najbardziej zaangażowanych w organizację strajku. W dniu 11 czerwca 1985 r. wraz z innymi uczestnikami strajku przybyła pod gmach Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, gdzie toczył się proces przeciwko inicjatorom strajku: ks. M. Labudzie i ks. A. Wilczyńskiemu. Za udział w powyższym zgromadzeniu została zatrzymana w dniu 12 czerwca 1985 r. i postawiona przed Rejonowym Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie, a następnie ukarana karą grzywny. Rozprawa odbyła się w trybie przyspieszonym. Poza grzywną została obciążona kosztami postępowania oraz karą dodatkową w postaci poinformowania o orzeczeniu Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń jej zakładu pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN