Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Karol Runiński

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Jerzy Karol Runiński przed wprowadzeniem stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej przy Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. 14.12.1981 r. jako inicjator akcji strajkowej na terenie Bazy Sprzętu Majdany w KPB został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku – Mielęcinie, gdzie przebywał do 26.01.1982 r. W tym samym dniu Prokuratura Rejonowa w Kutnie zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zarzucając mu zorganizowanie akcji strajkowej 14.12.1981 r. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Płocku z 15.02.1982 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Izba Karna Sądu Najwyższego wyrokiem z dnia 30.06.1982 r. zmieniła zaskarżony wyrok, podwyższając karę do 2 lat pozbawienia wolności, którą odbywał w Areszcie Śledczym w Płocku oraz zakładach karnych w Łęczycy i Hrubieszowie, skąd 5.01.1983 r. wyszedł na warunkową przepustkę. 10.08.1983 r. Sąd Wojewódzki w Płocku wydał postanowienie o darowaniu wymienionemu kary pozbawienia wolności na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN