Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogusław Pieróg

ur. w 1954 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Od stycznia 1982 r.  zaangażował się w działalność zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. Kolportował ulotki, gromadził informacje na temat represji wobec pracowników i działaczy związkowych. Za udział w strajku 13 maja 1982 r. został zwolniony z pracy z dniem 31 maja 1982 r. Od września 1982 r. do marca 1983 r. pracował i kontynuował działalność opozycyjną w kopalni „Machów”. Zorganizował wiec dla upamiętnienia pomordowanych górników z kopalni „Wujek”.  Był inicjatorem utworzenia Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” na terenie WSK PZL „Mielec”. W 1989 r. był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mielcu. W związku z działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN