Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Majewicz Marian

Marian Majewicz

ur. w 1959 roku w m. Zgorzelec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
Był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W dniu 19 maja 1982 r. został zatrzymany i osadzony w areszcie przy ul. Łąkowej we Wrocławiu. 21 maja 1982 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Wolność odzyskał 24 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN