Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smeja Bogdan

Bogdan Jan Smeja

ur. w 1951 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2014
Biogram
Bogdan Smeja w latach 1978-1980 był członkiem Studenckiego Komitetu Solidarności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Uczestniczył w organizowanych przez SKS zebraniach, wykładach i kursach oraz zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw m.in. pism KSS "KOR" i książek wydawnictwa NOWa.
Po ukończeniu studiów w 1980 r., powrócił do Bydgoszczy, gdzie  zaangażował się w prace Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” zostając jego etatowym pracownikiem i członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Wolne Związki”.
Za prowadzoną działalność związkową został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 30 marca 1982 r.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1982-1989 zajmował się drukowaniem, kolportowaniem i organizowaniem kolportażu literatury i wydawnictw podziemnych na terenie Bydgoszczy.
Był kilkakrotnie zatrzymywany i poddawany przeszukaniom w miejscu zamieszkania. W dniu 29 kwietnia 1983 r. został zatrzymany i aresztowany na 48 godzin jako podejrzany o współudział w przygotowaniach do organizacji nielegalnej manifestacji mającej na celu zakłócenie przebiegu obchodów pierwszomajowych. W związku z ww. okolicznościami został objęty postępowaniem śledczym wszczętym przez Prokuraturę Wojewódzką w Bydgoszczy w dniu 2 maja 1983 r., w sprawie grupy osób zajmującej się kolportowaniem na terenie Bydgoszczy nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez podziemne struktury „Solidarności” i umorzonym w dniu 30 czerwca 1983 r. z powodu nie wykrycia sprawców przestępstwa. Za udział w manifestacji został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1988 oraz wielokrotnie odmawiano mu wydania paszportu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN