Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nejman Kristina

Kristina Nejman

ur. w 1954 roku w m. Pirdop (Bułgaria)
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Kristina Nejman w latach 1984-1989 prowadziła w swoim łódzkim mieszkaniu (przy ul. Struga, później przy ul. Uniwersyteckiej), wspólnie z mężem Jerzym Nejmanem, punkt kolportażowy wydawnictw drugiego obiegu, za którego pośrednictwem do zakładów pracy w Łodzi, Łasku, Zduńskiej Woli, Pabianicach i Tomaszowie Mazowieckim trafiały m.in. publikacje wydawnictw Krąg, NOWa, CDN oraz pisma podziemne takie jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Łódzki”, „Gotowość »Solidarności«”, „Solidarność Walcząca”, „Jedność”, „Goniec Małopolski”, paryska „Kultura”, „Konfrontacje”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Wolność”. Od 1985 r. do 1989 r. współpracowała z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną „Solidarność” i Solidarnością Walczącą, w 1987 r. została zaprzysiężonym członkiem łódzkiego oddziału SW. W 1985 r. tłumaczyła dokumenty dotyczące sytuacji w Bułgarii dla Komitetu Helsińskiego i Amnesty International. Mieszkanie państwa Nejmanów było miejscem konspiracyjnych spotkań działaczy MKK i SW, a także pełniło funkcję punktu kontaktowego struktur Solidarności Walczącej z całego kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Maciejewski, „Nejman Kristina” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 1, Warszawa 2010
    • W. Domagalski-Łabędzki, „Solidarność Walcząca Oddział Łódź w latach 1985-1990”, Łódź 2018