Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Filoda Benedykt

Benedykt Filoda

ur. w 1936 roku w m. Pianówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018
Biogram
Był pracownikiem Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Od 1980 r. brał czynny udział w działalności NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu „Mazowsze”. Był organizatorem akcji protestacyjnych i kolporterem podziemnej prasy. 14 grudnia 1981 r. zorganizował strajk w miejscu pracy. W związku z powyższym 15 grudnia 1981 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. 
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z  20 stycznia 1982 r. został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.  21 stycznia 1982 r. został zwolniony. Po zwolnieniu z aresztu nie zaprzestał działalności opozycyjnej. 11 i 12 października 1982 r. brał udział w akcji protestacyjnej w miejscu pracy. 
Został zatrzymany i na podstawie decyzji Komendanta Stołecznego MO w Warszawie dnia 14 października 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Białołęka. Decyzję o internowaniu uchylono 22 listopada 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej