Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pierzchała Kazimierz

Kazimierz Pierzchała

ur. w 1947 roku w m. Karolinek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Kazimierz Pierzchała pracował jako inżynier w Wytwórni Sprzętu Komunikacji PZL Świdnik. Należał do NSZZ „Solidarności”, uczestniczył na terenie zakładu w strajku od 13 do 16 grudnia 1981 r. W trakcie stanu wojennego nadal kontynuował działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”. 10 maja 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, wolność odzyskał 12 grudnia 1982 r. W okresie od 24 lipca 1982 r. do 6 sierpnia 1982 r. przebywał na przepustce. Rozpracowywany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa jako aktywny działacz struktur NSZZ „Solidarność” i kolporter biuletynu „Grot”. Kazimierz Pierzchała w zakładzie pracy zajmował się zbieraniem składek, rozdziałem paczek żywnościowych oraz kolportażem innych wydawnictw podziemnych sygnowanych przez struktury „Solidarności”. W okresie od 20 marca 1985 r. do 24 maja 1985 r. był tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie za przesłanie listu w grudniu 1984 r. do funkcjonariusza Wydziału Śledczego WUSW w Lublinie, w którym znieważył Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą jak i samego adresata listu. Wyrokiem z dnia 12 listopada 1985 r. Sąd Rejonowy w Lublinie uznał Kazimierza Pierzchałę winnym i skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności w zwieszeniu na 5 lat oraz 150 tys. grzywny. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN