Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gadaj Marek

Marek Ireneusz Gadaj

ur. w 1959 roku w m. Sieradz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Marek Gadaj współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na Politechnice Częstochowskiej, był członkiem Zarządu Uczelnianego i Komisji Rewizyjnej NZS, organizatorem strajków studenckich i akcji protestacyjnych. Aktywnie działał w Duszpasterstwie Akademickim, nawiązywał kontakty z członkami Konfederacji Polski Niepodległej. Z powodu prowadzonej działalności po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. W okresie od 15.12.1981 r. do 25.06.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W latach 1980–1981 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej