Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Robert Pieńkowski

ur. w 1966 roku w m. Głogów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Robert Pieńkowski w latach 1985–1989 był współpracownikiem tajnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1988 r. brał udział w strajku okupacyjnym na UWr, bojkotował zajęcia Studium Wojskowego, a od października 1988 r. był członkiem jawnych, nielegalnych struktur NZS na UWr. 
W latach 1987–1989 współtworzył niezależne pismo pt.: „Wrocławski Student”. W 1989 r. uczestniczył w IV Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów NZS, a także był członkiem Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Studentów UWr. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych i organizował pomoc finansową dla osób represjonowanych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej