Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Milczarek Witold

Witold Milczarek

ur. w 1948 roku w m. Zgierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Witold Milczarek należał do NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, uczestnicząc w rozbudowie sieci kolportażu na terenie MPK. W 1984 r. wszedł w skład Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności”, której członkowie organizowali konspiracyjne spotkania samokształceniowe z udziałem liderów opozycji, odbywające się m.in. w jego mieszkaniu. W 1986 r. współtworzył wydawnictwo TKZ nazwane - zgodnie ze zgłoszoną przez niego propozycją - „Pantograf”. Uczestniczył w drukowaniu ulotek i biuletynu informacyjnego Tajnej Komisji Zakładowej „Między Przystankami”, był pomysłodawcą tytułu pisma i autorem zamieszczanych w nim tekstów (używał pseudonimu „Monter II”). Działalność opozycyjną prowadził do końca 1987 r., kiedy pod naciskiem dyrekcji został zmuszony do odejścia z pracy w MPK. 
W latach 1986–1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie: