Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Milczarek Witold
Witold Milczarek
ur. w 1948 roku w m. Zgierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Witold Milczarek należał do NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, uczestnicząc w rozbudowie sieci kolportażu na terenie MPK. W 1984 r. wszedł w skład Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności”, której członkowie organizowali konspiracyjne spotkania samokształceniowe z udziałem liderów opozycji, odbywające się m.in. w jego mieszkaniu. W 1986 r. współtworzył wydawnictwo TKZ nazwane - zgodnie ze zgłoszoną przez niego propozycją - „Pantograf”. Uczestniczył w drukowaniu ulotek i biuletynu informacyjnego Tajnej Komisji Zakładowej „Między Przystankami”, był pomysłodawcą tytułu pisma i autorem zamieszczanych w nim tekstów (używał pseudonimu „Monter II”). Działalność opozycyjną prowadził do końca 1987 r., kiedy pod naciskiem dyrekcji został zmuszony do odejścia z pracy w MPK. 
W latach 1986–1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Domagalski, "Kartki Trautmana", Łódź 2005
W. Domagalski, "Między Przystankami", Łódź 2006
W. Domagalski, "Biuletyn Łódzki", Łódź 2006