Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szmelter Jan

Jan Szmelter

ur. w 1948 roku w m. Buszkowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Jan Szmelter był  działaczem  NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową zajmując się kolportażem prasy niezależnej, m.in. „Toruńskiego Informatora Solidarności”, „Kontry”, w miejscu pracy i na terenie Torunia.
Za powyższe został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 grudnia 1982 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat, którą następnie darowano mu na mocy ustawy o amnestii. W czerwcu 1986 r. był jednym z sygnatariuszy wniosku do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu w sprawie legalizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników ZWCH „Elana”.
Z powodu prowadzonej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1984-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003