Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lepacki Zenon
Zenon Lepacki
ur. w 1953 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017

Biogram

Zenon Lepacki był działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Famarol” w Słupsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został członkiem Okręgowego Komitetu Oporu Regionu Słupskiego oraz Podziemnej Zakładowej Grupy Specjalnej „Famarolu” w Słupsku. Wykonywał matryce do druku regionalnych wydawnictw podziemnych oraz kolportował ulotki. 1 grudnia 1982 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy  z 11 lutego 1982 r. skazany został na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Po ogłoszeniu wyroku zwolniony z aresztu. 1 lipca 1985 r. został zwolniony dyscyplinarnie z „Famarolu” za udział w strajku na terenie zakładu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN