Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Teodor Nycko

ur. w 1950 roku w m. Żary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
W latach 1980-1984 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Tkanin Dekoracyjnych ,,Dekora” w Żarach, w tym do 13 grudnia 1981 r. członkiem Komisji Zakładowej. 
Podczas akcji strajkowej w dniu 4 listopada 1981 r. przeprowadzonej w ww. przedsiębiorstwie wyprowadził za bramę zakładu pracy dwóch działaczy młodzieżowych ZSMP, którzy nakłaniali załogę do podjęcia pracy. W dniu 15 grudnia 1981 r. przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”, podczas której nie podpisał zobowiązania o lojalności. Ponadto brał udział w akcjach protestacyjnych na terenie Żar oraz organizował zbiórki pieniężne na cele NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością w latach 1982-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej