Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sanocki Janusz

Janusz Antoni Sanocki

ur. w 1954 roku w m. Nysa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
 Pan Janusz Antoni Sanocki od 1977 r. działał w Duszpasterstwie Akademickim w Krakowie, kolportował wydawnictwa niezależne. W 1979 r. został zatrudniony w Fabryce Pomocy Naukowych w Nysie. Od września 1980 r. działał w „Solidarności”, był współinicjatorem Komitetu Założycielskiego w FPN, przewodniczącym MKZ Ziemi Nyskiej. 
Pan Janusz Antoni Sanocki był delegatem na I WZD Regionu Śląsk Opolski, delegatem na I KZD, współzałożycielem Klubów Służby Niepodległości, przewodniczącym Nyskiego KSN. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, Grodkowie, Kamiennej Górze, Głogowie, Nysie i Uhercach, a zwolniony 10 grudnia 1982. Po wyjściu współorganizował podziemną działalność wydawniczą i samokształceniową w Nysie, m.in. pisma „Wolny Związek”. W maju 1985 r. został aresztowany (z Marianem Dybkiem) w związku z malowaniem haseł antyrządowych na budynku KM PZPR w Nysie i skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywnę. Od października 1986 r. współtworzył jawną Tymczasową Radę Regionalną „Solidarność” Śląska Opolskiego, od grudnia 1987 r. był przedstawicielem TRR przy RKW „S” Dolny Śląsk. W kwietniu 1988 r. został zatrzymany w związku z udziałem w zebraniu TRR i skazany przez kolegium ds. wykroczeń w Nysie na karę grzywny. We wrześniu 1988 r. był współzałożycielem Komitetu Organizacyjnego „S” przy Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 Kierownictwo Robót w Nysie. W 1989 r., podczas obrad Okrągłego Stołu, był ekspertem w podzespole ds. polityki mieszkaniowej. Od kwietnia 1989 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego TZR „S” Śląska Opolskiego i wiceprzewodniczącego Opolskiego KO.  
Pan Janusz Antoni Sanocki uczestniczył w kampanii wyborczej KO „S”. Od grudnia 1989 r. przewodniczył KO Ziemi Nyskiej. W latach 1994-2006 pełnił funkcję radnego Miasta Nysa, w latach 1998-2001 burmistrza Nysy, od 2006 radnego Powiatu Nyskiego z listy Ligi Nyskiej. Między listopadem 2006 a marcem 2007 był członkiem Zarządu Powiatu Nyskiego. Od 1995 r. działał w  ogólnopolskim Ruchu Obywatelskim na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, w latach 2000-2008 był prezesem Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW. Pan Janusz Antoni Sanocki był posłem na Sejm RP VIII kadencji, współzałożycielem stowarzyszenia Liga Nyska oraz fundacji Nysa – Dzieciom. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W latach 1981-1982 był rozpracowywany przez Wydział III A KW MO w Opolu w ramach SOS kryptonim "Przywódca", w latach 1983-1987 przez III RUSW w Nysie w ramach KE/SOR kryptonim "Delegat/Samorządni", a w latach 1987-1989 przez III RUSW w Nysie w ramach SOR kryptonim "Samotnik".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności