Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łukowicz Miron
Miron Marceli Łukowicz
ur. w 1928 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Jesienią 1980 r. zainicjował utworzenie NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Rejonowym w Wejherowie i został przewodniczącym Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego przekazywał rodzinom korespondencję osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, hospitalizowanych w szpitalu w Wejherowie. Z tego powodu 9 listopada 1982 r. został internowany w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Ze względu na stan zdrowia i konieczność podjęcia leczenia, decyzją wydaną 3 grudnia 1982 r. przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku internowanie  zostało uchylone. Ostatecznie został zwolniony 10 grudnia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN