Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Feliks Borowczyk

ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Pan Czesław Feliks Borowczyk był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu. 
W dniach 14-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w miejscu pracy. W latach 1982-1986 należał do Tajnej Komisji Zakładowej w Dolmelu. Z racji swej działalności związkowej został 15 maja 1982 r. zatrzymany i od 19 maja do 3 lipca 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. Po wyjściu na wolność zajmował się drukiem podziemnego pisma „Odrodzenie”, a ponadto kolportażem drugoobiegowej prasy oraz ulotek we wrocławskich zakładach pracy. Wskutek tej konspiracyjnej aktywności został 10 lutego 1984 r. aresztowany, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, skąd na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej zwolniono go 2 sierpnia 1984 r.,  a postępowanie karne wobec niego umorzono 7 sierpnia 1984 r. dzięki ogłoszonej w lipcu amnestii dla niektórych skazanych za przestępstwa polityczne.
Był jednym z założycieli powstałej w 1987 r. Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1987-1989 brał udział w licznych nielegalnych manifestacjach i akcjach protestacyjnych, za co był kilkakrotnie karany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. 5 maja 1988 r. wraz z innymi osobami przedostał się na teren DZWME „Dolmel”, gdzie rozdawał ulotki nawołujące do strajku solidarnościowego z protestującymi pracownikami Huty im. Lenina w Krakowie. Został zatrzymany i aresztowany. W areszcie przebywał do 24 czerwca oraz od 23 sierpnia do 3 października 1988 r., kiedy to wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej został skazany na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na trzy lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej