Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Magdalena Kowalczyk

ur. w 1949 roku w m. Bobrowniki Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pani Magdalena Kowalczyk w latach 1981-1989 na terenie Jastrzębia-Zdroju, prowadziła działalność opozycyjną i społeczną, zagrożoną odpowiedzialnością karną bądź represjami ze strony władz PRL. Działalność ta wyrażała się m.in. poprzez redagowanie oraz kolportaż ulotek i wydawnictw podziemnych takich jak : „Ość”, „Tygodnik Mazowsze”, „Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej – RIS”. Pani Magdalena Kowalczyk czynnie działała przy Diecezjalnym Komitecie Pomocy Internowanym, niosąc pomoc materialną rodzinom osób internowanych oraz współorganizując wraz z Andrzejem i Barbarą Sobańskimi kolonii letnich w Krasiczynie dla dzieci represjonowanych działaczy „Solidarność”. 
W związku z tym Pani Magdalena Kowalczyk była wielokrotnie wzywana na przesłuchania, a jej mieszkanie podlegało częstym przeszukaniom. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków