Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilejto Krzysztof

Krzysztof Paweł Wilejto

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Krzysztof Wilejto był pracownikiem Przedsiębiorstwa Państwowego „Instal” w Gdyni.
W dniu 3.05.1982 r. w rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja wziął udział w patriotycznej demonstracji mającej na celu wyrażenie protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennegow Polsce. W wyniku podjętych działań operacyjnych MO i SB został zidentyfikowany jako aktywny uczestnik demonstracji oraz starć z milicją. Na tej podstawie jako „negatywnie ustosunkowany do ustroju, a zwłaszcza sił porządkowych” został w dniu 13.05.1982 r. internowany. Początkowo przebywał w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Zwolniony z internowania w dniu 10.07.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN