Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Lipka

ur. w 1945 roku w m. Tropie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Pan Stefan Lipka od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Orzeł” w Mysłakowicach. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową, m.in. organizował konspiracyjne spotkania działaczy podziemnej „Komisji Solidarności”, przygotowywał ulotki przypominające o protestach robotniczych w 1970 r. 
20 grudnia 1981 r. został aresztowany, a następnie skazany na półtora roku pozbawienia wolności. Rewizja wyroku została odrzucona przez Sąd Najwyższy – Izbę Wojskową, który podwyższył tę karę do dwóch i pół roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej